Grzejnik dekoracyjny Stelrad Vertex Plan

Pionowe grzejniki, z dekoracyjnym gładkim panelem czołowym. Doskonale dopasowują
się do eleganckich pomieszczeń z wysokimi oknami. Dyskretne ogrzewanie – zajmują bardzo
niewiele miejsca. Seria Vertex Plan z gładkim panelem. Seria Vertex Style z gładkim panelem
ze stylowymi przetłoczeniami.

Grzejniki serii Vertex wykonane sà ze specjalnej zimnowalcowanej blachy wg EN 442-
1, z osłonami bocznymi. Stanowià kompletny element grzewczy. Gładki dekoracyjny
panel przykrywa przednià cz´Êç grzejnika. Do wewnętrznych stron kanałów wodnych
zgrzana jest blacha konwekcyjna.

Lakierowanie
Obróbka powierzchni zewnętrznej polega na odtłuszczeniu, żelazofosforanowaniu,
pasywacji, płukaniu i gruntowaniu oraz wypaleniu wysokotemperaturowym. Koƒcowa
obróbka powierzchni polega na wysokowartościowym, elektro-statycznym powlekaniu
proszkowym i ponownym wypaleniu wysokotemperaturowym. Całość procesu lakierowania
zapewnia doskonałe zabezpieczenie antykorozyjne. Kolor podstawowy: Biały, Stelrad 9016.

Wyposażenie
Grzejniki wyposażone są w komplet zamocowań typu Monclac. Opakowane są w termokurczliwą
folię oraz kartonową osłoną krawędzi.
Kontrola jakości i Gwarancja
Kontrola jakoÊci ISO 9001
Wydajność cieplna sprawdzona wg EN 442
Producent udziela 10 letniej gwarancji na grzejniki. Warunki gwarancji opisane sà na str 55.
Parametry techniczne
Typy: 11/20/21/22
Przyłącza: 6x 1/2” – gwint wewnętrzny
Nadciśnienie robocze: 10 bar
Temperatura nośnika ciepła: gorąca woda do 110 oC
Wysokość: 1600, 1800, 2000, 2200 mm
Długość: 300, 400, 500, 600, 700 mm
Głębokość: T11-49 mm / T20-79 mm / T21-79mm / T22-102 mm